Relay〜杜の詩 – サザンオールスターズ

Title Design, Artwork / Art Direciton, Design

Artist: Southern All Stars
Kuwata Keisuke, Hara Yuko, Matsuda Hiroshi, Sekiguchi Kazuyuki, Nozawa Hideyuki
Music: RELAY / SONG OF THE FORESTS

Director: Kodai Kobayashi

DP: Pennacky
1st AC: Nao Saito
2nd AC: Nobuteru Takeshita
3rd AC: Satoru Fujita
Gaffer: Kazuhide Toya
Chief: Kenta Nagai
Electrician:Shu Yoshitake, Kouta Hagihara, Takuya Nojima, Tomoyuki Kaneyasu, Taiki Kawahara
Steadicam Operator: Takuma Iwata
Steadicam Assistant: Ryota Moriishi
Art: Chihiro Matsumoto
Art Assistant: Takumu Ishii, Ayaka Mori, Momo Kawasaki
HMU: Tadashi Kikuchi
HMU(Yuko Hara): Megumi Isojima
Stylist: Hideyuki Kanemitsu
Stylist Assistant: Minori Yuhara, Hanako Funakoshi
Transportation: JCM
Location: Geino-Kadensha, Koishikawa Botanical Garden, Wakeijuku
Title Design: Yugo Sato
Offline Editor: Atsushi Yamamoto
Online Editor: Matsuda Hiroshi (OMNIBUS JAPAN)
Colorlist: Satoru Tanaka(OMNIBUS JAPAN)
MA: Yuya Shito
Photographer: Kodai Kobayash
Photographer Assistant: Yoshiki Yasaku
Executive Producer: Taro Mikami
Producer: Yohei Fujii, Shin Ohira, Miki Sakurai
Production Manager: Shosuke Mori, Ippei “Troy” Fukuda , Yuma Takeda
Production Assistant: Hitomi Iwanaga
Production Support: Wataru Watanabe, Toshiomi Nakakimura, Keisuke Homan(OVERA),
Chisato Matsuyama(OVERA), Yusuke Morohashi, Nanaka Sakurai, Aoi Tanaka
Production: CEKAI