Utopia – imase

Title Design / Art Direciton, Design

Artist: imase
Music: Utopia

Director: Kodai Kobayashi

Cinematographer: Yuta Echigo
Camera Equipment Advisor: Seidai Matsumoto
Camera Assistant: Takeyuki Otani / Kakeru Sudo / Koya Uchiumi
Key Grip: Takahiro Sakamoto
Lighting Director: Koshiro Ueno
Lighting Chief Assistant: Kazuya Imose
Lighting Assistant: Eisho Morokuma / Hideyuki Oka / Yuki Kinou / Munenori Kikuchi / Mitsuru Sakamoto
Lighting Operator: Kanako Shida (M’s Design)
Production Designer: Shuji Mito
Head Carpenter: Jun Suzuki
Carpenter: Junpei Fujimoto / Ayumu Okada / Kyohei Kawada / Yuma Konno
Dance&move: Chieko Ito
Hair&makeup for Imase: Daisuke Mukai
Hair&makeup for Band: Mika Mukasa
Hair&makeup Assistant: Yukino Yoshida
Stylist: Koji Oyamada
Stylist Assistant: Koh Kawaguchi / Ayumi Takahashi
Driver: Kotone Taguchi / Nobuyuki Adachi
Editor: Pennacky
Grading: Toshiyuki Nishida (Artone Film)
Online Editor: Takeshi Kajiwara / Yuki Adachi
Title Design: Yugo Sato
Casting: Himawari Theatre Group Inc. / Water Blue
Instrument Technician: Daichi Takahashi / Kazuki Kiryu
Producer: Ryo Ikeda / Taiki Nishimura
Production Manager: Yuri Takizawa / Takumi Kanagawa / Masakuni Sato / Shunya Sakanoshita / Shogo Otake / Yoshihiro Adachi
Special Thanks: Texnh / Eyck
Production:P.I.C.S.