SISSOU – Yogee New Waves

Title Design / Art Direciton, Design

Artist: Yogee New Waves

Music: SISSOU

Director: Kodai Kobayashi

Director of Photography: Tomoyuki Kawakami

1st AC: Kohei Shimazu

Camera Assistant: Kenta Adachi

Lighting Director: Kazuhide Toya

Light Assistant: Tomoki Orui / Yukinori Suda / Sota Sugiyama

Hair & Make-up: Koryo Oikawa

Animal Production: M.Dogs

Editor: Pennacky

Title Design: Yugo Sato

Producer: Taro Mikami / Keisuke Homan

Production Manager: Miki Sakurai / Rina Waki

Production: CEKAI / OVERA

Special Thanks: Chihiro Matsumoto / Wataru Watanabe / Yohei Fujii / Shosuke Mori / Shinichiro Ohira / Tae Tomimoto / Kentaro Okawara